VÀLUA

Que es Valua

Presentació

Vàlua és la denominació que rep la Plataforma d'Entitats del Tercer Sector de Sabadell. Aquesta taula de trobada està formada per entitats sense ànim de lucre de la ciutat i l'Ajuntament de Sabadell, representat per Promoció Econòmica i Serveis Socials, que treballen conjuntament per tal de millorar la qualitat de vida dels col·lectius amb especials dificultat d'inclusió social a través de la inserció sociolaboral.

Missió i Objectius

La missió de Vàlua és Millorar la qualitat de vida de col·lectius amb especials dificultats d'inclusió social a través de la inserció social i laboral i crear llocs de treball per als col·lectius que atenen, tot planificant i avaluant accions concretes i específiques en un marc d'actuació conjunta, on la implicació de tots els actors i agents socials i econòmics es considera decisiva.

Els objectius de Vàlua són:

 • Sensibilitzar i donar a conèixer a la comunitat de les necessitats de les persones a qui s'adrecen aquestes entitats, persones que requereixen una especial atenció: persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial, malalts mentals, persones amb intel·ligència límit, persones amb el VIH, comunitat gitana, ex drogaaddictes, persones amb una malaltia neurològica, ex alcohòlics, immigrants, sense sostre, menors, i altres grups amb especials dificultats econòmiques, laborals, socials i familiars.
 • Promoure el coneixement de les entitats, les seves activitats, els seus serveis i productes i desenvolupar accions conjuntes.
 • Fomentar una cultura de la solidaritat, de la cooperació i de la participació activa, posant en valor la riquesa generada de l'intercanvi de coneixements i experiències sobre el paper que té l'Administració Pública, les organitzacions del tercer sector i els agents socials i econòmics en l'impuls de la millora, inserció social i laboral de tots els grups socials.
 • Consolidar aquest espai d'enriquiment mutu d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques i plantejar accions conjuntes de desenvolupament en el marc de l'ocupació i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius en risc a més de servir per enfortir el teixit associatiu de la ciutat, tot incrementant la presència de les entitats en la societat.
 • Caminar plegats cap a una societat local justa i equitativa en constant diàleg amb tots els actors social i econòmics, impulsant l'exercici dels drets socials i cooperant per tal de trobar solucions conjuntes i crear entorns territorials més sostenibles i igualitaris en la lluita contra les desigualtats i l'ocupabilitat.
 • Crear aliances amb els grups d'interès de Vàlua per tal de col·laborar en el desenvolupament i cerca d'oportunitats conjuntes de col·laboració i cooperació entre els diferents agents socials i econòmics.
Consulteu la memòria aquí.

Qui s'hi pot adherir?

Tota entitat sense ànim de lucre del municipi de Sabadell que tingui dins dels seus objectius el de la inserció social i laboral vers la població a la qual atén i que per tant, desenvolupa algun tipus d'acció per tal de millorar la seva ocupabilitat.

De la mateixa manera, l'entitat haurà d'estar d'acord amb el Codi Ètic de Vàlua

 

Tràmits d'adhesió

Si la vostra entitat vol adherir-se a la Plataforma Vàlua, només cal enviar un correu electrònic a valua@ajsabadell.cat indicant els motius pels quals sol·licita l'adhesió.

També pot emplenar el document de petició d'adhesió i fer-lo arribar a:

Vapor Llonch
Dinamització del Tercer Sector
Ctra. Barcelona 208 bis.
08205 Sabadell
Barcelona

Serveis oferts a les entitats Vàlua

 • Assessorament individual: a demanda de les entitats i amb l'objectiu de millorar la potencialitat de les mateixes.
 • Accions formatives: desenvolupament de diferents sessions formatives, a demanda de les entitats
 • Difusió d'informació: servei de difusió de notícies, novetats, i tot allò que es consideri d'interès a través de newsletters periòdics i web valua.cat
 • Suport en campanyes de sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats i les persones amb dificultats d'inserció sociolaboral
 • Ajuts i subvencions: detecció i difusió dels diferents ajuts i subvencions que es publiquen així com, assessorament en la elaboració de la presentació a la convocatòria
 • Catàleg de Productes i Serveis de les entitats Vàlua: incorporació dels diferents serveis i productes que ofereix la entitat en el catàleg 
 • Promoció de la compra responsable entre empreses i de la compra pública responsable i clàusules socials en la contractació pública

Memòria Vàlua

Entitats Vàlua

 • ANDI
 • ACTUAVALLÈS
 • ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE SABADELL
 • ATENDIS
 • AVAN
 • CENTRE SARA
 • CIPO, SCCL
 • CÀRITAS SABADELL
 • DRAPAIRES D’EMAÚS
 • ECOM
 • FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO
 • SALUT MENTAL SABADELL
 • SCAI
 • XALEST
 • ESQUITX
 • PROMOCIÓ ECONÒMICA, Vapor Llonch
 • ÊTHOS
 • CERMA
 • CREU ROJA
 • FUNDACIÓ MAIN
 • GRANDALLA