EPSIIL.ON

Presentació

EPSIIL.ON és un programa per fomentar la implicació de les empreses en la inserció laboral de les persones amb discapacitat, en el marc de la política de Responsabilitat Social de cadascuna.

Amb aquest programa es volen generar aliances estratègiques de cooperació amb tots aquells agents socials i econòmics del territori que adopten un compromís actiu i participatiu amb els drets socials i laborals de les persones amb discapacitat.

Al programa hi participen les Entitats Epsiil.on que compten amb programes de foment i suport a la formació professional i/o a la inserció laboral de persones amb discapacitat en l'empresa ordinària, i la Xarxa d'Empreses Epsiil.on , les quals amb la seva adhesió manifesten la voluntat de compromís amb la contractació de persones amb discapacitat.

Missió i Valors

EPSIIL.ON té com a objectiu principal la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat a través de la plena inserció social i laboral.

Les entitats Epsiil.lon treballen conjuntament per tal de crear i consolidar la Xarxa Epsiil.on d'Empreses socialment responsables compromeses amb la incorporació al món laboral de persones amb discapacitat, afavorir la igualtat d'oportunitats del col·lectiu de persones discapacitades, fomentar la cooperació i les aliances estratègiques entre les organitzacions i empreses membres de la xarxa i promoure accions de responsabilitat social corporativa.

També promouen la contractació de serveis o compra de productes de Centres Especials de Treball, com a recurs per a la inserció laboral de persones amb discapacitat que no poden accedir al mercat laboral ordinari, i l'increment de les oportunitats d'accés al món laboral en empreses ordinàries.

Entitats promotores

Les entitats promotores són el SIL TAINA i XALEST, dirigides a persones amb retard mental lleu i intel·ligència límit, la Fundació ECOM, dirigida a persones amb discapacitat física i, l'Oficina Tècnica Laboral del Vapor LLonch, dirigida a persones amb tractament de salut mental.

Aquestes entitats apliquen la metodologia de Treball amb Suport, considerada internacionalment com el sistema d'integració laboral més normalitzador perquè facilita la inclusió dels col·lectius més vulnerables dins del mercat laboral obert.

Qué s'ofereix a les empreses?

EPSIILON posa a l'abast de les empreses que vulguin adherir-se, un seguit de serveis per donar suport tant a la persona com a l'empresa.

  •  Servei de gestió d'ofertes de treball

Servei coordinat per un equip multidisciplinar que aplica la metodologia de Treball en Suport consistent en la preparació per a la incorporació al mercat laboral, elaborant el perfil professional del candidat al lloc de feina, recerca de feina personalitzada i recerca activa de feina, adaptació i entrenament en el lloc de treball per a l'adquisició d'aspectes tècnics i relacional necessaris per la integració  plena a l'empresa, seguiment del procés per assegurar l'èxit laboral i el manteniment del lloc de treball a llarg termini

  • Assessorament

Assessorament en la tramitació dels diferents ajuts, subvencions, exempcions i bonificacions en tant a la contractació de persones amb discapacitat.

 

De la mateixa manera, s'ofereix orientació, suport i acompanyament en la incorporació d'accions i sistemes de gestió de responsabilitat social: diagnosi, identificació de bones pràctiques, identificació dels grups d'interès, cerca d'una estratègia d'RSE alineada amb els valors de l'empresa i els seus grups d'interès, elaboració i execució dels plans d'acció, comunicació i reputació, elaboració de memòries, etc.

  • Informació / Difusió

Es rebrà informació de bones pràctiques empresarials així com, es farà difusió de les noves adhesions i experiències dels membres de la xarxa.

  • Formació Especialitzada

Les empreses gaudiran de sessions formatives d'interès comú.


De la mateixa manera, al formar part de la xarxa, col·laborarà en una tasca de gran transcendència social, li permetrà establir contacte amb les diferents empreses adherides i, obtindrà projecció com a empresa amb responsabilitat social.Qué s'ofereix als futurs treballadors/res?

En el mètode de treball amb suport ajuda a les persones amb discapacitat a desenvolupar amb eficàcia les tasques pròpies d'un lloc de treball i s'articula mitjançant:
  • Atenció individualitzada per tal de desenvolupar l'itinerari personalitzat
  • Valoració del grau d'coupabilitat dels seus usuaris en tant a les seves potencialitats, habilitats, aptituds, mancances, organització del treball, jornada de treball òptima, ...
  • Formació als usuaris/àries per tal que tinguin una millor qualificació
  • Anàlisis de les ofertes de treball i selecció del perfil que més s'hi ajusti
  • Acompanyament en el lloc de treball (aprenentatge de les tasques del lloc i adaptació)
  • Seguiment i tutories amb la persona interessada i el seu entorn familiar

Com adherir-s'hi

Si la vostra empresa està interessada en participar en aquest programa per tal de fomentar les finalitats i valors socials que ofereix Epsiil.on, així com, rebre una informació més detallada, només cal que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant correu electrònic a la següent adreça: valua@ajsabadell.cat

Empreses adherides

ACTIVITATS SANITÀRIES

ARTS GRÀFIQUES I COMUNICACIÓ

ASSESSORIA

C.E.T.

COMERÇ AL DETALL

CONSULTORÍA

ENERGIES RENOVABLES

EMPRESA PÚBLICA

FABRICACIÓ PRODUCTES PLÀSTICS

FUSTERIA

GESTIÓ DE RESIDUS

JARDINERÍA

LLAR D'INFANTS

OUTSOURCING PROCESSOS INDUSTRIALS

PRODUCTES ALIMENTARIS

REPARACIÓ DE MAQUINÀRIA

RESTAURACIÓ

SERVEIS AUXILIARS

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

TRANSPORT TERRESTRE

VENDA I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES