NOTÍCIES

"EL RACÓ DE VÀLUA" AMB ÊTHOS

12 d'abril de 2018

L'Associació Êthos participa activament a la Setmana del Voluntariat de l'Empleat de la Caixa

Un any més "la Caixa" celebra la setmana del Voluntariat de l'Empleat, fet que possibilita que els treballadors de l'entitat bancària que ho desitgen poden participar com a voluntaris en activitats de les entitats socials proposades.

Êthos col·labora amb l'Obra Social La Caixa i,  en aquesta ocasió, hem proposat participar en activitats del Programa Motiva't, de baixa exigència, prevenció, reducció de danys i motivació cap al tractament. És un programa pal·liatiu per persones en greu risc d'exclusió social, que està dissenyat també per disminuir la delinqüència, l'alarma social i la mortalitat vinculada al consum de drogues.

Tant les persones voluntàries de "la Caixa" que han participat com els propis usuaris/es han avaluat d'una manera molt positiva la proposta, ja que és una manera propera i directa de sensibilitzar-se amb el tercer sector i amb col·lectius concrets. I, visibilitzar l'impacte social de les seves aportacions.

 

 

 

La Asociación Êthos participa activamente en la semana del Voluntariat del Empleado de La Caixa

 

Un año más "la Caixa" celebra la semana del Voluntariado del Empleado, hecho que posibilita que los trabajadores de la entidad bancaria que lo desean pueden participar como voluntarios en actividades de las entidades sociales propuestas.

Êthos colabora con la Obra Social La Caixa y,  en esta ocasión, hemos propuesto participar en actividades del Programa Motívate, de baja exigencia, prevención, reducción de daños y motivación hacia el tratamiento. Es uno programa paliativos para personas en grave riesgo de exclusión social, que está diseñado también para disminuir la delincuencia, la alarma social y la mortalidad vinculada al consumo de drogas.

Tanto las personas voluntarias de "la Caixa" que han participado como los propios usuarios/as han evaluado de una manera muy positiva la propuesta, puesto que es una manera cercana y directa de sensibilizarse con el tercer sector y con colectivos concretos y visualizar el impacto social de sus aportaciones.

"EL RACÓ DE VÀLUA" AMB ÊTHOS