NOTÍCIES

NOTA DE PREMSA DE CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA

06 de febrer de 2018
El primer informe es presentarà al mes d'abril i estudia el sobreendeutament de les famíliles

Càritas Diocesana de Terrassa, 2 de febrer de 2018. Ahir a la tarda va tenir lloc la sessió plenària del Consell Assessor de l'Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi de Terrassa, a Sabadell. L'acte va estar presidit per Mn. Josep Àngel Saiz, Bisbe de Terrassa. Aquest Observatori es va crear al desembre de 2016 i compta en el seu Consell Assessor amb 21 entitats, representants dels diferents agents socials de la Diòcesi (universitats, sindicats, cambres de comerç, Consells Comarcals, Diputació de Barcelona i experts que col·laboren a títol personal).

 

Durant aquesta sessió plenària, l'Equip tècnic responsable de l'estudi, va presentar les principals conclusions de l'informe sobre el sobreendeutament de les famílies que es farà públic a l'abril de 2018.

 

Després de la presentació, es va treballar amb els membres del Consell Assessor la validació de l'estudi i les propostes d'incidència social.

 

El Bisbe de Terrassa va posar de manifest que, "quan vam iniciar el nostre camí amb l'Observatori de la Realitat Social volíem fer-ho des d'un projecte que treballés per la transformació social des del coneixement, des de l'experiència i des de la complicitat i la suma d'esforços de diferents agents".


L'Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi de Terrassa


El Pla director 2014-2020 de Càritas Diocesana de Terrassa contemplava la voluntat de crear un Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social a nivell diocesà amb la participació dels tècnics diocesans, experts en el món universitari, entitats rellevants de la societat civil i  amb el suport de l'Equip d'Estudis de la Confederació Càritas Espanyola.

 

Els objectius de l'Observatori són dos: un vinculat a la pròpia missió de Càritas que, a més d'acollir a les persones amb situació de necessitat, marca la finalitat de sensibilitzar la societat davant les situacions d'injustícia i denunciar-les quan sigui necessari. L'altre objectiu respon  a la necessitat com a entitat de tenir millors elements de coneixement social i de context per a la presa de decisions en l'àmbit de la intervenció social amb les persones en situació d'exclusió social.

 

El Consell Assessor de l'Observatori està format per representants de:

 

 1. Àrea Metropolitana de Barcelona
 2. Associació Àmbit B-30
 3. Cambra de Comerç de Sabadell
 4. Cambra de Comerç de Terrassa
 5. Càritas Diocesana de Terrassa
 6. CCOO Catalunya (UI Vallès Or., Maresme i Osona)
 7. CCOO Catalunya (Vallès Occ. I Catalunya Central)
 8. CECOT
 9. Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia
 10. Consell Comarcal del Vallès Occidental
 11. Consell Comarcal del Vallès Oriental
 12. Diputació de Barcelona
 13. ESADE - Universitat Ramon Llull
 14. Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull
 15. Fundación FOESSA
 16. Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT)
 17. Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
 18. Unió General de Treballadors (UGT) - Vallès Occ.
 19. Universitat Autònoma de Barcelona
 20. Universitat Internacional de Catalunya
 21. USOC Catalunya

També es compta amb la participació d'experts a títol personal

 

Per a més informació:

Sra. Amèlia de Juan

Observatori de la Realitat Social de la Diòcesi de Terrassa

Càritas Diocesana de Terrassa

Tel. Mòb. 655 997 026

E-mail: adejuan@caritasdiocesanaterrassa.cat


NOTA DE PREMSA DE CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA