NOTÍCIES

ÊTHOS CANVIA DE PRESIDENT

10 de gener de 2018

Joan Brunet i Mauri, és el nou president d'Êthos

 

Per acord de la Junta directiva de l'Associació Êthos, Joan Brunet i Mauri (1948) ha estat elegit president de l'entitat per als propers quatre anys. Brunet, que va assumir el càrrec el passat dia 2 de gener, substitueix al fins ara president Florentino Merino.

 

Brunet és un periodista sabadellenc que al llarg de la seva vida professional ha ostentat diversos càrrecs en l'àmbit de la comunicació institucional. Així ha estat Director del Servei de Publicacions i Informació de l'Ajuntament de Sabadell (1979-1983), cap del Servei  de Comunicació de la Diputació de Barcelona (1983-1987), director del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (1988-1997), Cap del Gabinet del Rector de la UPF (1997-2001) i Director de l'Àrea de Comunicació i de Relacions Institucionals de la UPC (2003- 2013).

 

També ha estat degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya i president de la demarcació de Barcelona d'aquesta institució (2002-2006) i director de la Fundació Bosch i Cardellach (2013-2017).

 

 

Joan Brunet i Mauri, es el nuevo presidente de Êthos


Por acuerdo de la Junta directiva de la Asociación Êthos, Joan Brunet i Mauri (1948) ha sido elegido presidente de la entidad para los próximos cuatro años. Brunet, que asumió el cargo el pasado día 2 de enero, sustituye al hasta ahora presidente Florentino Merino.

Brunet es un periodista de Sabadellense  que a lo largo de su vida profesional ha ostentado varios cargos en el ámbito de la comunicación institucional. Así ha sido Director del Servicio de Publicaciones e Información del Ayuntamiento de Sabadell (1979-1983), jefe  del Servicio  de Comunicación de la Diputación de Barcelona (1983-1987), director del Centro Internacional de Prensa de Barcelona (1988-1997), cap del Gabinete del Rector de la UPF (1997-2001) y Director del área de Comunicación y de Relaciones Institucionales de la UPC (2003- 2013).

 

También ha sido decano del Colegio de Periodistas de Cataluña y presidente de la demarcación de Barcelona de esta institución (2002-2006) y director de la Fundación Bosch y Cardellach (2013-2017).

ÊTHOS CANVIA DE PRESIDENT