ENTITATS

CIPO, SCCL

Data de fundació: 1968

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

Som una empresa social sense afany de lucre que, des de l'any 1968, treballem per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona.

Dades de Contacte

Carrer d'Himàlaia, 41-59
Tel. 93 723 35 99
Fax 93 723 44 37

Email: cipo@cipo.cat
Facebook: CIPO Sabadell
Twiter: @ciposccl

Productes i serveis

Serveis de Bugaderia i Neteja
Serveis de Bugaderia i Neteja

Servei de bugaderia:: vestuaris professionals, roba plana, etc.
Neteges industrials: locals, oficines, empreses, naus, obra nova, pàrquings, etc.

Brigades polivalents: per treballs puntuals.
Recollida: de mobles i estris vells al carrer.


Informació i contacte:
http://www.cipo.cat/serveis/serveis-generals / 93 723 35 99

Residus i destrucció de documents
Residus i destrucció de documents

Destrucció confidencial de documents.

Recollida d'oli vegetal per a la seva reutilització.

 

Informació i contacte: http://www.cipo.cat/serveis/serveis-generals / 93 723 35

Serveis de Medi Natural i Jardineria
Serveis de Medi Natural i Jardineria

Construcció i manteniment de jardins
Serveis de medi natural: recuperació de lleres, treballs forestals
Neteja viària
Manteniment de polígons industrials
Clausura d'abocadors
Desbrossada de parcel·les
Tala i poda d'arbres i palmeres
Tractaments fitosanitaris

 

Informació i contacte:
http://www.cipo.cat/serveis/serveis-de-medi-natural-i-jardineria / 93 723 35 99
Manipulats
Manipulats

Manipulats en general: muntatges, etiquetatges, encapsats, triatges, etc.

Envasats i termosegellats: retràctils, skins i blisters.
Soldadures per ultrasò.

 

Informació i contacte:
http://www.cipol.cat/serveis/serveis_industrials/ 93 723 35 99
Productes de regal elaborats artesanalment:
Productes de regal elaborats artesanalment:

Espelmes
Marqueteria
Paper Reciclat
Mosaic

 

Informació i contacte: cipo@cipo.cat / 93 723 35 99

Programes i activitats

  • Programa Ocupacional
El Centre Ocupacional és un servei adreçat a les persones, majors de 18 anys, amb discapacitat intel·lectual, amb un certificat de disminució igual o superior al 65% i que no tenen, en l’actualitat, capacitat manifesta per estar contractades laboralment. 
L’objectiu del Centre Ocupacional de CIPO és oferir una atenció integral de qualitat, centrada en la persona, posant en marxa aquells programes d’activitats que permetin el màxim desenvolupament de capacitats i competències i oferint els serveis i suports necessaris per promoure l’autodeterminació de les persones i la seva màxima qualitat de vida, així com la participació activa i real en la comunitat.
 
  • Programa de Teràpia Ocupacional
A través de diferents programes d'activitats es treballen hàbits d'autonomia personal, social i laboral, tenint en compte les vuit dimensions de qualitat de vida.

  • Programes d'activitats:
Activitats d'ocupació terapèutica: manipulats
Activitats esportives
Activitats d'estimulació cognitiva
Informàtica
Musicoteràpia i coral
Tallers Artesanals
Jardineria i hort
Activitats d'inclusió social: biblioteca, sortides, visites, etc.
Higiene i hàbits saludables
Taller de cuina
Taller de teatre i expressió corporal

 

  • Programa d'Ocupació d'Inserció:

Aquest servei està adreçat específicament a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que l'usuari d'aquest servei estigui en disposició d'integrar-se a l'activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin, preveient també, quan les necessitats d'atenció individual de l'usuari ho requereixin, l'orientació cap al Servei de Teràpia Ocupacional.

 

  • Programa d'acolliment residencial:
És un servei que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen, facilitant-los les eines necessàries per tal que desenvolupin al màxim el seu nivell d'autonomia i aconseguir així un bon nivell de benestar personal i social, i de qualitat de vida.
Hi viuen persones amb discapacitat psíquica que han optat per aquest model, o que es veuen obligades a deixar la llar familiar.
Actualment CIPO gestiona tres vivendes ubicades a Sabadell: dos pisos de vuit places de capacitat cadascun (Torre de l'Aigua i Termes) i una casa unifamiliar de nou places (Sallent). En total estan atesos vint-i-cinc usuaris.

Dades de contacte:
Responsable: Mònica Garcia
Telèfon: 93 723 35 99  / Fax: 93 723 44 37
ciporesidencies@cipo.cat

  • Formació Ocupacional:
CIPO és Centre Col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la impartició de cursos de formació ocupacional adreçats a persones amb certificat de discapacitat psíquica i no ocupades, demandants d’ocupació.
Des des de fa anys, el curs que s’imparteix anualment és el d’Operari/Operària de Vivers i Jardins amb l’objectiu de proporcionar l’alumnat l'oportunitat d’adquirir els coneixements i habilitats d’aquest perfil professional, per tal d'aconseguir la seva inserció sòciolaboral, sigui en un Centre Especial de Treball o dins l’empresa ordinària.

  • Formació contínua:

A CIPO pensem que la formació contínua dels treballadors i treballadores permet adquirir una major competència professional per al desenvolupament òptim de les seves funcions. El reciclatge i el coneixement de nous avenços i tècniques relacionades amb el nostre àmbit d'actuació, és necessari, ja que ens ajuda a adaptar-nos als canvis i els nous reptes que es van esdevenint en l'entorn laboral. Per fer-ho factible, cada any elaborem el Pla Anual de Formació on els principals objectius són, d'una banda, promocionar-se en l'àmbit personal i laboral i d'altra banda, aprendre sempre per garantir un millor servei a les persones i a les empreses. Primerament, cada Responsable de Departament identifica i proposa les necessitats de formació dels components del seu Departament. Un cop aprovades les propostes queden incloses al Pla Anual de Formació, el qual queda exposat per a coneixement de tothom.


Dades de contacte: Responsables: Anna Martínez Telèfon: 93 723 35 99  / Fax: 93 723 44 37 e-mail: cipopsicolegcet@cipo.cat