ENTITATS

CENTRE SARA

Càritas Centre Sara

Data de fundació: 1995

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

Llar residencia que atén a persones afectades pel VIH/Sida i en situació d'exclusió i/o vulnerabilitat social. S'adreça a persones sense llar majors d'edat, afectades pel VIH/sida, amb escassos recursos socials, familiars i econòmics.

Dades de Contacte

Productes i serveis

TERRANOVA
TERRANOVA
Taller formatiu ocupacional adreçat a persones ateses a la Llar residència Sara, en l'àrea de jardineria. És un taller on es treballen habilitats socials i laborals i es proporciona un aprenentatge teorico-pràctic en l'àmbit de la jardineria.

Informació i contacte: sara@caritasbcn.com / 93 725 90 04


Programes i activitats

  • Llar residència Sara
- Atenció a persones en situació greu d'exclusió social que necessiten suport socioeducatiu profesional 24h. S'ofereix seguiment socioeducatiu, psicològic, de salut i assessorament legal en cas necessari.

  • Projecte d'activitats d'oci i ocupacionals: dins de la llar residència es porta a terme el programa d'oci i ocupacional on cada dia de la semana es realitza un taller formatiu orientat a potenciar les habilitats i capacitats de les persones, així com ocupar el temps d'oci. Aquests tallers són: artesania i manualitats, escola d'adults, expressió consciència corporal, taller de salut.

  • Programa d'acompanyament a la vida autònoma (SAVA)
- On s'ofereix acompanyament professional a persones que estan fora de les llars residències i pisos amb suport i que necessiten un acompanyament profesional que els ajudi a mantenir la màxima autonomia possible.
- Tenim 3 pisos amb 9 places disponibles per persones ateses a la llar residencia Sara o al Servei d'acompanyament a la vida autònoma. Les persones que han estat a la llar residència i han fet un procés de millora tenen la possibilitat d'optar a una plaça d'un d'aquests tres pisos. També poden optar a una plaça aquelles persones ateses al Servei d'acompanyament a la vida autònoma.