ENTITATS

FUNDACIÓ MAIN

Any Fundació: 2000

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

Promoure, mitjançant l'acompanyament i l'atenció educativa, social, psicològica, terapèutica i el suport escolar, situacions de millora constant del infants, joves i famílies que per diferents motius relacionats amb àmbits personals, familiars i socials el seu estat és de vulnerabilitat social i personal, esdevenint situacions de risc. Així mateix aconseguir una millora constant de la intervenció educativa mitjançant la formació i la supervisió de professionals dels àmbits educatius, socials i terapèutics.

Dades de Contacte

Carrer Regàs, 99
08203 Sabadell

Tel. 93-725.77.04 de dll a dv de 8:00 a 15:00 i dm i dj de 16:00 a 18:00
Fax 93-725.73.99

Email: fundaciomain@fundaciomain.org
Facebook: FUNDACIO MAIN
Twiter: @fundaciomain

Productes i serveis

Serveis SOCIOEDUCATIUS
Serveis SOCIOEDUCATIUS
 • Suport a l'estudi: servei de suport educatiu a infants i adolescents per a millorar les capacitats acadèmiques i els hàbits personals d'estudi i aprenentatge.

 

 • Servei d'educador a l'escola: servei que desenvolupa l'educador social a l'escola que permet l'atenció i l'acompanyament d'infants i joves a nivell social i emocional dins de la vessant educativa i escolar i conjuntament al seu pla acadèmic.
Serveis PSICOTERAPÈUTICS
Serveis PSICOTERAPÈUTICS
 • Servei d'atenció terapèutica: GIRA (Gabinet d'Intervenció i Reeducació per Adolescents, Infants i famílies) ofereix serveis terapèutics especialitzats a infants, adolescents i famílies (teràpia individual, grupal i familiar avaluativa i de continuïtat).
 • Servei de psicòleg a l'escola: servei psicopedagògic a l'entorn escolar, es treballen la millora de la cohesió de la comunitat escolar i l'apoderament dels docents.
FORMACIÓ i SUPERVISIÓ
FORMACIÓ i SUPERVISIÓ
 • FORMACIÓ a mida: cursos i càpsules formatives per a entitats i empreses de l'àmbit social, educatiu i terapèutic.
 • SUPERVISIÓ: suport tècnic a equips de professionals en favor de la salut relacional i emocional dels professionals de la intervenció social i educativa.
INSERCIÓ LABORAL
INSERCIÓ LABORAL
Servei de catering per a grups.

Programes i activitats

Programa SOCIOEDUCATIU
 • UEC (Unitat d'Escolarització Compartida): escolarització compartida per a adolescents de la ESO amb necessitats educatives específiques.
 • UEC específica en salut mental (MAPA, Mòdul d'Atenció Psicoeducativa per Adolescents): escolarització compartida per adolescents amb trastorn mental greu

 

Programa SPICOTERAPÈUTIC

 • Activa't família: Programes de capacitació emocional i parental.

 

Programa de SENSIBILITZACIÓ I COOPERACIÓ

 • XESI: (Xarxa Educativa Solidària Intercultural) dinamitzen la xarxa amb els instituts impulsada per l'Ajuntament de Sabadell.
 • Projecte TSEMBA de cooperació internacional a Moçambic conjuntament am l'Associació HLAYISEKA.

 

Programa d'INSERCIÓ LABORAL
 • Projecte FiT: Acompanyament especialitzat i formació professionalitzadora de joves en situació de vulnerabilitat.