ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE SABADELL

Data de fundació: 1959

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

L'Associació de Persones Sordes de Sabadell és una entitat sociocultural d'àmbit comarcal que s'adreça a la població de persones sordes i sordcegues residents a Sabadell i localitats properes.


Dades de Contacte

Productes i serveis

Servei d’intèrprets del llenguatge de signes
Servei d’intèrprets del llenguatge de signes

Borsa d'intèrprets professionals coneixedors de la comunitat sorda per a particulars, empreses i entitats públiques. Domini de tots els àmbits d'actuació: visites mèdiques i hospitalàries, educació i formació, jutjats i policia, consultes a advocats i notaris, consultes a entitats financeres i gestories, serveis religiosos, tràmits a l'administració, entrevistes laborals, actes i esdeveniments, conferències, reunions, etc.

 

Informació i contacte: asordssabadell@gmail.com/ 93 725 75 68

 

 


Cursos de llengua de signes
Cursos de llengua de signes
Els objectius d'aquests cursos són:
- Facilitar la comunicació entre la població sorda i la resta de la població.
- Contribuir a l'enriquiment multicultural i a la comprensió de les diferències humanes facilitant   la participació social.
- Contribuir a eliminar les barreres de comunicació existents a Catalunya.
- Promoure el coneixement i l'aprenentatge de la llengua de signes catalana i contribuir a la seva difusió.

Informació i contacte: asordssabadell@gmail.com/ 93 725 75 68

Programes i activitats

  • Programa trimestral d'activitats: sessions gastronòmiques, conferències culturals, sortides, excursions, festes tradicionals, etc.
  • Programa d'atenció als socis/es: suport i orientació social a les persones sordes sòcies de l'entitat i llurs famílies en els diversos àmbits de la vida.
  • Accions de sensibilització respecte les persones sordes i la llengua de signes.
  • Tallers formatius destinats a les persones sordes en l'àmbit de la salut i l'esport.