ENTITATS

PROMOCIÓ ECONÒMICA, Vapor Llonch

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

El Vapor Llonch, seu Treball, Formació, Indústria i Innovació de l'Ajuntament de Sabadell. treballa per oferir una oportunitat  a qualsevol ciutadà per encaminar el seu futur professional, trobar una feina, millorar la seva formació, adquirir experiència laboral, posar en marxa i consolidar un negoci o conèixer dades socioeconòmiques de la ciutat

Objectiu general del Vapor Llonch


L'objectiu del Vapor Llonch és impulsar el desenvolupament del territori amb criteris de reequilibri social i econòmic, des de la vessant de la concertació, la qualitat en els serveis, la promoció de la competitivitat, la innovació, i l'aprofitament sostenible dels recursos públics i privats, per a tots els ciutadans.

Àmbits d'actuació


La tasca del Vapor Llonch presenta tres àmbits d'actuació:

 • El Territori: Es treballa per consolidar el paper estratègic de la ciutat de Sabadell a través del diagnòstic, la planificació, la concertació i la cooperació. Es compta amb el suport de l'Observatori de l'Economia Local, que recull les dades i analitza la realitat socioeconòmica de la ciutat. .
 • L'Empresa: Des del Vapor Llonch es dóna suport a la creació i consolidació d'empreses amb un equip tècnic. A més, s'ofereix formació i es gestiona el Viver d'Empreses.
 • La persona:
  • Orientació Laboral: Assessorem individualment per ajudar a les persones a trobar feina.
  • Intermediació: Es disposa d'un equip de professionals al servei de les empreses i les persones per detectar necessitats i oportunitats laborals i facilitar la incorporació dels treballadors i les treballadores.
  • Ocupació: Des del Vapor Llonch s'ofereixen programes de formació i treball destinats a persones en atur. Es proporciona coneixements i habilitats laborals per capacitar professionalment a les persones. Els assistents signen un contracte laboral temporal i obtenen experiència i recursos formatius.
  • Formació: Des del Vapor Llonch s'enceten accions només formatives per qualificar professionalment els treballadors i les treballadores. També es desenvolupen accions formatives adreçades a emprenedors i emprenedores.


Dades de Contacte

Productes i serveis

Assessorament en Responsabilitat Social a Empreses
Assessorament en Responsabilitat Social a Empreses


Servei d'orientació, suport i acompanyament a empreses en la incorporació d'accions i sistemes de gestió de responsabilitat social: diagnosi, identificació de bones pràctiques, identificació dels grups d'interès, cerca d'una estratègia d'RSE alineada amb els valors de l'empresa i els seus grups d'interès, elaboració i execució dels plans d'acció, comunicació i reputació, elaboració de memòries, etc.

Informació i contacte: valua@ajsabadell.cat / 93 745 31 61