ENTITATS

ESQUITX

Associació Juvenil Esquixt

Data de fundació: 1990

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

La nostra missió és educar en el lleure i l'acció social per infants i joves, afavorint la seva inclusió social. Generem vivències per enfortir l'autoestima de les persones, desenvolupant un creixement personal i esdevenint ciutadans i ciutadanes compromesos amb la societat i l'entorn. 


Els seus objectius són:

 • Oferir un servei a la població infantil del territori que possibiliti el desenvolupament personal i que contribueixi a la creació d'un clima de tolerància i respecte entre els diferents col·lectius del barri.
 • Fomentar la integració social de tots els infants, independentment de les seves condicions físiques, econòmiques, socials, culturals, religiosa...
 • Oferir un ventall d'espais i activitats que s'adaptin a les necessitats d'integració que presenta el barri.
 • Fomentar la implicació i la participació familiar.
 • Possibilitar la participació dels infants en les iniciatives del barri i la ciutat.
 • Potenciar el treball en xarxa amb les entitats i administracions, establint iniciatives i recursos que afavoreixin la coordinació de l'acció cívica.

La seva actuació està molt arrelada al barri de Can Rull i a la ciutat, sent una entitat que treballa i aposta pel  treball en xarxa.

Dades de Contacte

Productes i serveis

Serveis educatius externs:
Serveis educatius externs:
Gestió d'extraescolars i diferents serveis de lleure, d'acció social i aprenentatge i servei.

Informació i contacte
: info@esplaiesquitx.org / 93 725 77 93
Serveis a les empreses:
Serveis a les empreses:
Servei d'intermediació laboral gratuïta per empreses per a la inserció laboral dels i les nostres joves.
Responsabilitat Social Corporativa a través de donatius, voluntariat corporatiu i campanyes específiques.

Informació i contacte: info@esplaiesquitx.org / 93 725 77 93

Programes i activitats

 • Inserjove:Projecte d'intervenció sociolaboral amb joves en situació de risc social. Treballem per a millorar l'ocupabilitat d'aquests joves tant en el món laboral com formatiu amb un itinerari molt personalitzat.
 • Espai familiar: projecte de treball amb famílies amb fills/es de 0 a 3 anys, en situació de vulnerabilitat. Fomentem l'estimulació de la petita infància i la millora de la relació familiar amb els fills/es.
 • Activitats d'estiu: Colònies i casals d'estiu durant el temps de vacances escolars.
 • Centre obert de 3 a 16 anys: som centre obert reconegut per la direcció general d'atenció a la infància i adolescència de la generalitat de catalunya. Tanmateix som el Centre de Tarda municipal de Can Rull. Treballem l'acollida, els hàbits, el berenar, el reforç escolar, la socialització, els valors i el lleure. Donem importància al treball amb la família i l'escola.
 • Suport psicològic i reforç individualitzat: atenció psicològica per infants en situació de vulnerabilitat i reforç assistit per infants amb moltes dificultats d'aprenentatge.
 • Esplai Can Rull: activitats de lleure de cap de setmana formada per un equip de voluntariat.

Voluntariat:

 • De gestió: assessorament, disseny, comunicació, màrqueting, captació.
 • D'intervenció directa educativa: reforç escolar, monitoratge de suport al centre diari, monitor de dissabtes, colònies.