ENTITATS

XALEST

Data de fundació: 1983

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

Xalest és una entitat de serveis integrals que ofereix formació i ocupació a persones amb discapacitat psíquica. Des de l'escola Xalest es treballa l'educació secundària obligatòria modificada. Des de Prolaboral Xalest es treballen els serveis ocupacionals i des de Xalest Disseny la inserció laboral.


Dades de Contacte

Xalest Disseny                                                      Prolaboral
C. de Turina, 11                                                     C. Palestrina, 12                                        
08201 Sabadell                                                       08206 Sabadell
Tel. i Fax 93 726 01 52                                          Tel. 93 722 46 43
                                      
Email: escolaxalest@gmail.com                            Email: prolaboralxalest@gmail.com
Facebook: Xalest Disseny                                    Facebook: Escola Taller Xalest

Productes i serveis

Productes propis
Productes propis
Xalest Disseny
- Tèxtil: samarretes, pijames, roba de llit i de la llar
- Ceràmica
- Regal d'empresa
- Personalitzat
- Regal personal
- Serigrafia
- Estampació textil, litografia

Tots el productes són artesanals i elaborats íntegrament amb materials i pigments naturals.
Disseny i dibuixos originals i tiratge limitat.

Vegeu més models al catàleg en línia www.xalest.com
Productes propis
Productes propis
Prolaboral Xalest
- Bijuteria
- Decoració
- Complements de vestir en Punt
- Obsequis d' empresa i events

Tots els productes són fets a mà, amb materials naturals i disseny original.
Manipulats Prolaboral Xalest
Manipulats Prolaboral Xalest
- Muntatge, encolat i doblegat de diferents tipus de caixes
- Embossats, ensobrats i embalatges
- Plastificacions i etiquetatges
- Preparació de "Welcome Packs" per a fires i congressos

Programes i activitats

  • Xalest Escola-Taller : centre d'Educació Especial en el nivell d'Educació Secundària Obligatòria Modificada. El bagatge educatiu de Xalest s'inicia l'any 1983 com a taller artesanal donant resposta complementària als alumnes amb dificultats d'aprenentatge i d'integració social. L'any 1992 el Departament  d'educació l'autoritza com a centre escolar en el nivell de Formació Professional Adaptada. Des de llavors, atenem el nivell d'educació secundària modificada orientat a nois i noies que després de cursar l'educació bàsica tenen dificultats per seguir l'escolaritat en l'entorn ordinari. Xalest és un centre de la ciutat de Sabadell amb una trajectòria consolidada i reconeguda, que basa la seva línia de treball sobre els principis de dignitat personal i qualitat professional.
  • Xalest Disseny: és un centre especial de treball  i té com a finalitat la inserció laboral de persones amb discapacitat. L'objectiu és oferir un entorn de treball normalitzat a joves que per la seva discapacitat tenen dificultats per integrar-se en el mon actiu, tot facilitant  el desenvolupament personal que possibilita la responsabilitat, el reconeixement, l'autonomia personal i econòmica i el formar part activa i participativa de la societat.
  • Xalest Prolaboral: l'àrea Prolaboral de Xalest ofereix serveis d'orientació i d'ocupació adreçat a joves que pel seu grau de discapacitat o capacitat productiva tenen dificultats per integrar-se en el món laboral. Els professionals que integren l'equip de Xalest porten a terme una tasca de suport per estimular i potenciar el desenvolupament de la persona mitjançant activitats d'ajustament i autonomia personal i social. Tanmateix, treballen en l'estimulació del jove per crear uns hàbits de treball i una metodologia basada en principis de qualitat de servei, que el derivin cap a una integració laboral.
  • Serveis complementaris: menjador, orientació psicològica i activitats extraescolars.