ENTITATS

SALUT MENTAL SABADELL

Data de fundació: 1994

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

Associació de familiars, amics i persones amb dificultats derivades de la salut mental. El nostre compromís és actuar a favor de la promoció de la salut integral, les capacitats i la qualitat de vida de les persones.
La nostra és una intervenció comunitària que es desenvolupa en coordinació amb la xarxa d'atenció primària i especialitzada en salut mental del territori.

Dades de Contacte

Programes i activitats

  • Intervenció psicosocial: orientació, assessorament i suport a les persones davant qualsevol problemàtica derivada de la salut mental. Promoció de la millora i/o creació de recursos i serveis sociosanitaris al territori.
  • Acompanyament integral: intervenció psicopedagògica integral en el procés de capacitació i autonomia de les persones amb trastorn mental i les seves famílies. L'actuació es desenvolupa en sessions individuals, familiars i/o grupals.
  • Atenció psicològica: servei d'intervenció psicològica i teràpia adreçat a individus, parelles i famílies en situació de crisi, malestar emocional, problemes relacionals i dificultats psicològiques o psiquiàtriques.
  • Grup de familiars: espai on un grup de familiars de persones amb trastorn mental comparteixen experiències d'interès comú i promouen activitats de creixement personal i suport mutu.
  • Grup d'usuaris: grup autogestionat d'usuaris de salut mental que dissenya el propi programa de lleure i calendari d'activitats, tant pròpies com de suport a l'entitat.
  • Club social: servei d'inclusió socio-comunitària per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. Inclou, entre altres molts programes, el projecte ART A 4 MANS, el grup musical KREK"N"TU, el GRUP DE TEATRE i l'equip de futbol.
  • Formació i sensibilització: xerrades, conferències, jornades i tallers adreçats a joves (Centres Formatius) professionals, usuaris de salut mental, familiars i població en general.
  • Espai del soci: servei de matins per fomentar les relacions socials.