ENTITATS

FUNDACIÓ SECRETARIADO GITANO

Data de fundació: 2001

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

Treballa per la promoció integral de les persones gitanes des del respecte a la seva identitat, la defensa i difusió dels seus valors culturals, la millora de la seva imatge en la societat, la millora de les condicions de vida de la població i el foment de la igualtat de tracte.

Dades de Contacte

Vapor Llonch, sala 23
Tel. i Fax: 93 710 50 30

Productes i serveis

ECOTUR
ECOTUR

Servei d'hostesses de congressos i fires. Els seus serveis inclouen recepció, informació, atenció a sala, utilització d'equipaments de so i audiovisuals, promoció en punt de venda.


Informació i contacte: fsgsabadell@gitanos.org / 93 710 50 30

ACCEDER
ACCEDER

Programa d'intermediació laboral que té com a objectiu principal la promoció del col·lectiu gitano en el mercat laboral, mitjançant la intermediació amb les empreses per tal de trencar estereotips i conciliar l'oferta i la demanda.

 

Informació i contacte: nuria.marti@accederempresas.com / 93.710.50.31
UZIPEN
UZIPEN

Servei professional de neteja per a empreses, escoles, comunitats, habitatges particulars, locals, oficines i primeres neteges d'obra nova.

 

Informació i contacte: fsgsabadell@gitanos.org / 93 710 50 30 

Programes i activitats

  • Programa Acceder: orientació, formació i suport en la recerca de feina. Intermediació amb el teixit empresarial del territori.
  • Programes Promociona i Proinfancia: servei de reforç escolar que té com a finalitat incrementar el percentatge d'alumnes que finalitzen l'ESO i promoure la continuïtat a estudis post-obligatoris.
  • Assessorament en intervenció comunitària: assessorament a professionals i administracions de diferents nivells i àmbits en temes d'intervenció amb la comunitat d'ètnia gitana.
  • Sensibilització i lluita contra la discriminació: detecció de casos de discriminació per motius d'ètnia i lluita per a l'eradicació d'estereotips i prejudicis.