ENTITATS

ECOM

Sil Ecom Sabadell – Fundació Ecom

Data de fundació: 1992

Descripció, Objectius i col.lectiu que atén

El servei d'Integració laboral (SIL) ECOM Sabadell millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física a través de la seva inserció laboral capacitant-les per millorar la seva ocupabilitat i sensibilitzant i assessorant el teixit empresarial en el procés de contractació d'aquestes.

Dades de Contacte

Edific Vapor Llonch, sala 23
Tel. 93 710 36 68

Email: silvallesocc@ecom.cat
Facebook: ECOM
Twiter: @entitatecom


Productes i serveis

Serveis d'Integració Laboral (SIL)
Serveis d'Integració Laboral (SIL)

 

La Fundació ECOM, a través dels Serveis d'Integració Laboral, treballa per afavorir la inserció de les persones amb discapacitat en el mercat de ordinari de treball.

El SILECOM actua tant amb les persones amb discapacitat, per ajudar-les en la cerca de feina, com amb les empreses, per sensibilitzar-les respecte la realitat de les persones amb discapacitat i per assessorar-los i acompanyar-les en el processos de contractació.

La Fundació ECOM presta aquests serveis de manera gratuïta i és gràcies a subvencions públiques i a aportacions econòmiques d'algunes empreses socialment responsables amb la inserció laboral de les persones amb discapacitat que els SIL ECOM poden desenvolupar la seva tasca en pro de la plena integració del col·lectiu.

 

Informació i contacte Ecom:  silvallesocc@ecom.cat / 93 710 36 68

 

Programes i activitats


A l'empresa
  • Acompanyament en la incorporació de persones amb discapacitat a l'empresa: valoració de vacants, preselecció de personal per a ofertes d'ocupació, informació sobre mesures de foment i incentius a la contractació de persones amb discapacitat i assessorament sobre les modalitats contractuals i els seus avantatges.
  • Assessorament i acompanyament en el compliment de la quota de reserva del 2% per a empreses de més de 50 treballadors d'acord a la normativa actual.
  • Formació a professionals: com atendre i tractar la persona amb discapacitat, legislació i contractació de persones amb discapacitat i accessibilitat i disseny universal. Aquest servei té un cost en funció de la demanda realitzada.
  • Sensibilització sobre discapacitat per a treballadors a través de jornades lúdiques i participatives. Aquest servei té un cost en funció de la demanda realitzada.

A les persones
  • Accions de suport a la recerca de feina: anàlisi ocupacional, itineraris personals d'inserció i orientació i acompanyament en la recerca de feina.
  • Formació adaptada a les necessitats dels usuaris.
  • Gestió de pràctiques en empresa.
  • Seguiment i suport en la inserció laboral per garantir la correcta adaptació de la mateixa.